Ένα blog που δημιουργήθηκε με αγάπη για τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, και όχι μόνο...
Μου αρέσει να δημιουργώ, να αλληλεπιδρώ και να μοιράζομαι με συναδέλφους παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό υλικό για το Ειδικό σχολείο και το Τμήμα Ένταξης!
Ελπίζω να το αγαπήσετε και να βοηθήσει συναδέλφους στη δουλειά τους!!
Ευχαριστώ για την επίσκεψη!!!
Έφη Μπάρλου

Κυριακή, 10 Σεπτεμβρίου 2017

Σκοπός και λειτουργία του Τμήματος ΈνταξηςΑγαπητοί συνάδελφοι,
Έχοντας την εμπειρία αρκετών χρόνων διδασκαλίας τόσο σε Ειδικά σχολεία, όσο και σε Τμήματα Ένταξης, θεωρώ απαραίτητη τη γνώση λειτουργίας του πλαισίου Ειδικής Αγωγής τόσο από τους εκπαιδευτικούς Ε.Α. όσο και από τους εκπαιδευτικούς Γενικής Αγωγής για την ομαλή και καλή συνεργασία. 
Μέχρι και πριν από λίγα χρόνια ο εκπαιδευτικός Ε.Α. θεωρούνταν πως είναι ο εκπαιδευτικός ενισχυτικής διδασκαλίας,  ή ο εκπαιδευτικός που θα κάλυπτε τους συναδέλφους που θα απουσίαζαν από τα τμήματά τους, ή ο εκπαιδευτικός που θα έπαιρνε εκτός τάξης το "ανεπιθύμητο" και "δύσκολο" μαθητή για να μπορέσει ο δάσκαλος της τάξης να κάνει ανενόχλητα το μάθημά του... 
Όσοι έχουμε πολλά χρόνια διδασκαλίας στην Ε.Α. γνωρίζουμε πολύ καλά τι εννοώ!!!
 Πολλοί έχουμε ακούσει πως το Τ.Ε. πρέπει να είναι "το parking για τα δύσκολα παιδιά" (κι όμως το έχω ακούσει!!!)
Πολλοί έχουμε βιώσει την ασφυκτική πίεση από δ/ντή ή από κάποιο συνάδελφο που δεν επιθυμούσε να συνεργαστεί με τον εκπαιδευτικό Ε.Α. και απαιτούσε να παρακολουθεί το παιδί με Ε.Ε.Α. όλες τις ώρες στο Τ.Ε.
 Πολλοί έχουμε ζήσει την εμπειρία πως είμαστε στα σχολεία Γενικής Αγωγής για να παίρνουμε τα παιδιά με Ε.Ε.Α. στην τάξη μας  και να κάνουν άνετα οι δάσκαλοι το μάθημά τους.

 Πόσοι δεν έχουμε ακούσει πως "το παιδί αυτό είναι δικό σου",  ή "δεν με ενδιαφέρει να μάθω";....
 • Θα πρέπει να έχουμε στο νου μας πως όλα τα παιδιά είναι μαθητές του γενικού σχολείου και της τάξης που εγγράφονται και ανήκουν στην τάξη τους. 
 • Η τάση τα τελευταία χρόνια είναι υπέρ της συμπερίληψης, δηλαδή το παιδί να μην φεύγει από την τάξη του αρκετές ώρες, αλλά να βοηθιέται εντός τάξης και όταν κρίνει ο εκπαιδευτικός της Ε.Α. εξατομικευμένα στο Τμήμα Ένταξης.
 • Θα πρέπει να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον και να συνεργαζόμαστε για το καλό του μαθητή και την ομαλή ένταξη του μαθητή στην τάξη και στο σχολείο της γειτονιάς του.
 • Θα πρέπει να ενημερωνόμαστε για το πρόγραμμα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και για τη νομοθεσία. 
 • Θα πρέπει να θυμόμαστε πως είμαστε παιδαγωγοί και έχουμε χρέος να βοηθάμε όλους τους μαθητές είτε είναι έξυπνοι, είτε έχουν νοητική στέρηση, είτε έχουν αναπτυξιακές διαταραχές, είτε έχουν μαθησιακές δυσκολίες, είτε είναι άσχημοι, είτε είναι όμορφοι!!
 •  Αυτή είναι η δουλειά μας!! 
Σας παραθέτω λοιπόν, το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Τμημάτων Ένταξης σύμφωνα με το νόμο υπ΄αριθμ. 3699/2008 (ΦΕΚ 199Α) 
για τους εκπαιδευτικούς Ε.Α. που εργάζονται σε Τμήματα Ένταξης, για τους εκπαιδευτικούς Γ.Α. και για τους Διευθυντές που πρέπει να γνωρίζουν τη σχετική νομοθεσία για τη σωστή λειτουργία τους.


Τι είναι το Τμήμα Ένταξης (Τ.Ε.);

Το Τμήμα Ένταξης (Τ.Ε.) είναι το θεσμοθετημένο πλαίσιο για την παροχή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στους μαθητές του γενικού σχολείου, όταν αυτό επιβάλλεται από το είδος και το βαθμό των εκπαιδευτικών τους αναγκών.

Το Τ.Ε. είναι μορφή ειδικού σχολείου;

Όχι. Το Τ.Ε. είναι λειτουργικά ενταγμένο στο πλαίσιο λειτουργίας του γενικού σχολείου. Οι μαθητές παραμένουν στην τάξη τους, συμμετέχουν σε όλες τις διδακτικές και παιδαγωγικές δραστηριότητες και υποστηρίζονται από τον εκπαιδευτικό του Τ.Ε. για καθορισμένο αριθμό ωρών εβδομαδιαίως, σύμφωνα με πρόγραμμα που έχει δοθεί στους γονείς και στον εκπαιδευτικό της τάξης, θεωρημένο από το Σχολικό Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής της οικείας εκπαιδευτικής περιφέρειας.
 Πως ιδρύεται ένα Τμήμα Ένταξης;

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ίδρυση και λειτουργία του Τ.Ε. είναι να υπάρχουν τρεις (3) τουλάχιστον μαθητές σε όλο το σχολείο και όχι ανά τάξη με γνωμάτευση από το ΚΕΔΔΥ.

Κατόπιν,
α) Ο διευθυντής ενημερώνει τον σύλλογο διδασκόντων για τον ν.3699/2008 που ορίζει την έννοια των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών ώστε οι εκπαιδευτικοί να επισημάνουν τυχόν περιπτώσεις μαθητών που δεν έχουν καταγραφεί με σκοπό να συνταχθεί κατάλογος με τους μαθητές που ενδείκνυνται να φοιτήσουν στο Τ.Ε.

β) Ενημερώνονται οι γονείς των μαθητών για να συνεργαστούν στην διαδικασία αξιολόγησης των Ε.Ε.Α. των παιδιών τους και καλούνται να υπογράψουν σχετική υπεύθυνη δήλωση.

γ) Επειδή η διαδικασία γνωμάτευσης στο ΚΕΔΔΥ είναι χρονοβόρα, λαμβάνονται παράλληλα υπόψη οι διατάξεις του Π.Δ. 603/83 (αρθρ. 10, παραγρ. 4-IV)

δ) Ακολουθεί συνεδρίαση του συλλόγου, κατά την οποία, προτάσσεται στην ημερήσια διάταξη ως θέμα προς συζήτηση: «Πρόταση ίδρυσης Τ.Ε.». Σε περίπτωση θετικής έκβασης και αποδοχής της πρότασης, ο σύλλογος εισηγείται προς την προϊστάμενη αρχή π.χ. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης την ίδρυση Τ.Ε.

Η αίτηση κοινοποιείται και στο ΚΕΔΔΥ της περιοχής ώστε να υπάρχει θετική εισήγηση και από το ΚΕΔΔΥ προς την ΔΔΕ.


Ποιο είναι το διάστημα φοίτησης των μαθητών στο Τ.Ε.;

Οι μαθητές φοιτούν στο Τ.Ε. για καθορισμένο αριθμό ωρών την εβδομάδα, το οποίο κρίνει ο εκπαιδευτικός του Τμήματος Ένταξης ύστερα από την αξιολόγηση του κάθε μαθητή, την ηλικία  και τη σπουδαιότητα των Ε.Ε.Α. με μέγιστο τις 12-15 ώρες για τις περιπτώσεις εκείνες όπου το είδος της απαιτούμενης παρέμβασης είναι μακρόχρονο. Η διάρκεια της φοίτησης καθορίζεται από τους στόχους που έχουν τεθεί  στο εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχει συντάξει ο εκπαιδευτικός του Τ.Ε. σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό της τάξης.

Οι μαθητές της Α' τάξης φοιτούν στο Τ.Ε.;

Εφόσον υπάρχει σχετική διάγνωση από ΚΕΔΔΥ ή άλλο αναγνωρισμένο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο που προτείνει εξαρχής τη φοίτηση του μαθητή στο Τ.Ε., ακολουθείται η υπόδειξη αυτή. Για τους υπόλοιπους μαθητές η παραπομπή εξετάζεται μετά το πέρας του α'  μισού του σχολικού έτους.

Για την παρακολούθηση του Τ.Ε. είναι απαραίτητη σχετική γνωμάτευση από ΚΕΔΔΥ ή ιατροπαιδαγωγικό κέντρο;

Η παρακολούθηση στο Τ.Ε. μπορεί να γίνει αρχικά με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων του μαθητή, ύστερα από σχετική πρόταση του εκπαιδευτικού της τάξης, την παιδαγωγική έκθεση-αξιολόγηση, την έγκριση του διευθυντή του σχολείου και των οικείων Σχολικών Συμβούλων γενικής και ειδικής αγωγής. Ωστόσο, η απουσία σχετικής διάγνωσης από αρμόδια διαγνωστική υπηρεσία, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις σύνθετων μαθησιακών και λοιπών δυσκολιών, δυσχεραίνει το έργο της εξασφάλισης επιστημονικής υποστηρικτικής παρέμβασης από τον εκπαιδευτικό του Τ.Ε. και το σχολείο γενικότερα. Για το λόγο αυτό, είναι  απαραίτητη η εξασφάλιση της διάγνωσης από το ΚΕΔΔΥ.

Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται για τη φοίτηση του μαθητή στο Τ.Ε.;

Βήμα 1ο: Ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών

Ο εκπαιδευτικός της τάξης:

 • Διαπιστώνει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών του.
 • Ενημερώνει τον εκπαιδευτικό του Τ.Ε.
 • Συντάσσει παιδαγωγική περιγραφική αξιολόγηση του μαθητή.
 • Ο εκπαιδευτικός Ε.Α. παρατηρεί το μαθητή στην τάξη του και τον αξιολογεί ατομικά.
 • Προτείνει στο διευθυντή του σχολείου την υποστήριξή τους από το Τ.Ε. με τη σύμφωνη γνώμη του εκπαιδευτικού Ε.Α.

Ο διευθυντής του σχολείου:

 • Συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων προκειμένου οι παραπομπές να είναι σύμφωνες με το θεσμικό πλαίσιο, εξετάζοντας παράλληλα τις επιχειρούμενες ως την περίοδο εκείνες παρεμβάσεις μέσω της διαφοροποίησης της διδασκαλίας εντός της τάξης.
 • Συντάσσει τον κατάλογο όλων των προτεινόμενων μαθητών.
 • Συνεργάζεται με τον εκπαιδευτικό του Τ.Ε. προκειμένου να απαρτιστεί ο τελικός κατάλογος των προτεινόμενων μαθητών, συνεκτιμώντας:
  • την ύπαρξη διαπιστωμένων εκπαιδευτικών αναγκών από ΚΕΔΔΥ ή άλλο αναγνωρισμένο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο
  • τη σοβαρότητα των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών
  • την ανάγκη για εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
  • την ηλικία και την τάξη στην οποία φοιτούν οι προτεινόμενοι μαθητές
  • τον αριθμό των μαθητών που έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει αποτελεσματικά ο εκπαιδευτικός του Τ.Ε.
  • την εικόνα που ο ίδιος ο εκπ/κός του Τ.Ε. έχει αποκομίσει από την παρατήρηση των μαθητών εντός της τάξης

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου

Σε ειδική παιδαγωγική συνεδρία οι εκπαιδευτικοί των τάξεων εκθέτουν τις ενδείξεις που έχουν καταγράψει για τους προτεινόμενους μαθητές. Ο εκπαιδευτικός του Τ.Ε. παρουσιάζει το πλαίσιο της δυνητικής παρέμβασης, υπό την προϋπόθεση της εκτίμησης που θα προκύψει από τη διαδικασία της άτυπης παιδαγωγικής αξιολόγησης του μαθητή που θα ακολουθήσει.

Βήμα 2ο: Ενημέρωση γονέων- άτυπη παιδαγωγική αξιολόγηση

Ο εκπ/κός του Τ.Ε. σε συνεργασία με το διευθυντή του σχολείου ενημερώνουν τους γονείς των μαθητών για τη διαδικασία που θα ακολουθήσουν. Ζητούν εγγράφως τη συγκατάθεσή τους για την άτυπη παιδαγωγική αξιολόγηση του μαθητή.

Διεξαγωγή της άτυπης παιδαγωγικής αξιολόγησης:  Ο εκπ/κός του Τ.Ε. προβαίνει στην επίδοση διαγνωστικού κριτηρίου, προκειμένου να εκτιμηθούν με ακρίβεια οι μαθησιακές δυσκολίες του μαθητή.

Τα αποτελέσματα της άτυπης παιδαγωγικής αξιολόγησης οδηγούν στο σχεδιασμό του βραχυχρόνιου προγράμματος παρέμβασης. Ενημερώνονται οι γονείς του μαθητή για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, την προτεινόμενη παρέμβαση και τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Ζητείται από τους γονείς εγγράφως η συγκατάθεσή τους για τη φοίτηση του μαθητή στο Τ.Ε. Χωρίς τη συναίνεση του γονέα ή του ασκούντος τη γονική μέριμνα κανείς μαθητής δεν παρακολουθεί το Τ.Ε. Ο μαθητής παραπέμπεται στο οικείο ΚΕΔΔΥ για διάγνωση-αξιολόγηση των Ε.Ε.Α.

Ενημερώνεται ο οικείος Σχολικός Σύμβουλος γενικής αγωγής και υποβάλλονται σε αυτόν προς έγκριση τα εισηγητικά σημειώματα για την παρακολούθηση του Τ.Ε. Τα εισηγητικά σημειώματα περιέχουν την πρόταση παραπομπής του εκπαιδευτικού της τάξης, τη σύμφωνη γνώμη του διευθυντή του σχολείου και του γονέα/κηδεμόνα του μαθητή.
Ο εκπαιδευτικός του Τμήματος Ένταξης μελετά τη διάγνωση από το ΚΕΔΔΥ. Αξιολογεί ατομικά το μαθητή και σχεδιάζει το εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ταιριάζει στις ειδικές του ανάγκες. Ενημερώνει τον εκπαιδευτικό της τάξης για το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει, συνεργάζεται με τον εκπαιδευτικό της τάξης και συχνά μπορεί να βρίσκεται μέσα στην τάξη του μαθητή βοηθητικά, ειδικά στην αρχή, ή όποτε κρίνει πως υπάρχει ανάγκη.

Σχεδιάζεται το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας του Τ.Ε. με τις δυνατές ομαδοποιήσεις των μαθητών ανά γνωστικό αντικείμενο και επίπεδο και υποβάλλεται στο Σχολικό Σύμβουλο ειδικής αγωγής της οικείας περιφέρειας προς έγκριση.

Βήμα 3ο: Υλοποίηση παρέμβασης

Ο δάσκαλος υποδέχεται το παιδί στο Τ.Ε. και δημιουργεί ειδικό προσωπικό φάκελο. Ο φάκελος αυτός περιλαμβάνει:

 • Το περιεχόμενο της παιδαγωγικής αξιολόγησης του μαθητή από το ΚΕΔΔΥ.
 • Το προσωπικό οικογενειακό και κοινωνικό ιστορικό του μαθητή.
 • Την αξιολογική έκθεση που συνέταξε ο εκπαιδευτικός του Τ.Ε.
 • Παλαιότερες αξιολογήσεις του μαθητή.
 • Το σχεδιασμό του βραχυχρόνιου προγράμματος παρέμβασης.
 • Εργασίες και υλικό που παράγεται κατά τη διάρκεια της παιδαγωγικής παρέμβασης και αποτυπώνουν εξελικτικά την πορεία αυτής (portfolio).

Εχεμύθεια – εμπιστευτικότητα – απόρρητο

Το σύνολο των εγγράφων που αφορούν τους μαθητές και περιλαμβάνουν προσωπικά στοιχεία (διαγνωστικές εκθέσεις, αξιολογήσεις από ΚΕΔΔΥ κ.λπ.) φυλάσσονται στο εμπιστευτικό αρχείο του σχολείου και διεκπεραιώνονται αποκλειστικά από το διευθυντή και μέσω του εμπιστευτικού πρωτοκόλλου αλληλογραφίας.

Η προστασία των προσωπικών στοιχείων των μαθητών εξασφαλίζεται τόσο από τις προβλέψεις του νόμου όσο και την τήρηση της επιστημονικής δεοντολογίας.

Οποιοδήποτε στοιχείο έχει περιέλθει στη γνώση του σχολείου με υπηρεσιακό τρόπο όπως γνωματεύσεις, οδηγίες αντιμετώπισης, ατομικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα κ.λπ. χορηγείται μόνο στους έχοντες τη γονική μέριμνα του μαθητή. Η διακίνηση τέτοιων εγγράφων, όταν αυτό απαιτείται, γίνεται μόνο υπηρεσιακά.

Για το σύνολο των προσωπικών στοιχείων που αφορούν τους μαθητές του σχολείου ισχύουν οι γενικότερες ρυθμίσεις του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα. Ενδεικτικά:

 • Ο δημόσιος υπάλληλος φροντίζει να διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που χειρίζεται σε κάθε περίπτωση, και ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιεί νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας.  [Ν. 3528/2007 άρθρο 26 (YΚ, ΦΕΚ 26 A)]
 • Δε δημοσιοποιεί πληροφορίες που αφορούν την ιδιωτική και οικογενειακή ζωή  των πολιτών (ή άλλα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα), τις οποίες κατέχει λόγω  της υπηρεσιακής του θέσης.  [Ν. 2690/1999 άρθρο 5 παρ. 3 (ΚΔΔ, ΦΕΚ 45 Α) και Ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50 Α)].

Το θεσμικό πλαίσιο που καθορίζει τη λειτουργία του Τ.Ε. είναι ο νόμος υπ. αριθ. 3699/2008 (ΦΕΚ 199Α).

Τα ειδικότερα καθήκοντα των εκπαιδευτικών των Τ.Ε. και των διευθυντών των σχολείων προσδιορίζονται στην υπ.αριθμ. 27922/Γ6 ΥΑ (ΦΕΚ 449 Β).Το Τμήμα Ένταξης (Τ.Ε.)

Το Τ.Ε. είναι μια δομή της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που λειτουργεί μέσα στα τυπικά σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Στόχος του Τ.Ε. είναι η εκπαιδευτική παρέμβαση με ατομικά ή ομαδικά εξατομικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης στους μαθητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εντός του σχολικού ωραρίου.

Στα Τ.Ε. μπορούν να συμμετάσχουν οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι οποίοι έχουν γνωμάτευση από διαγνωστική υπηρεσία όπως τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ ή τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, ή οι μαθητές που δεν έχουν γνωμάτευση αλλά έχει παρατηρηθεί από τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής ότι παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες σε σχέση με τους συνομοιλήκους τους. Σε αυτή την δεύτερη περίπτωση, για τη συμμετοχή στο Τ.Ε. είναι απαραίτητη η σύμφωνη γνώμη του Σχολικού Συμβούλου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Και στις δύο περιπτώσεις, για να νομιμοποιηθεί η συμμετοχή του παιδιού στο Τ.Ε. χρειάζεται η συναίνεση του γονέα ή του κηδεμόνα ο οποίος υποβάλλει ενυπόγραφη αίτηση συμμετοχής του παιδιού του στο Τ.Ε. Ωστόσο, θα πρέπει στη συνέχεια να υπάρχει και η διάγνωση από το οικείο ΚΕΔΔΥ.

Τα Τ.Ε. λειτουργούν με δύο διαφορετικούς τύπους προγραμμάτων:

1). Κοινό και εξειδικευμένο πρόγραμμα που καθορίζεται με πρόταση από τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ για τους μαθητές με ηπιότερης μορφής ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, το οποίο για κάθε μαθητή δεν θα υπερβαίνει τις 12-15 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως σε πολύ ιδιαίτερες περιπτώσεις.

2). Εξειδικευμένο ομαδικό ή εξατομικευμένο πρόγραμμα διευρυμένου ωραρίου που καθορίζεται με πρόταση από τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ, για τους μαθητές με σοβαρότερες μορφής ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίες δεν καλύπτονται από αντίστοιχες με το είδος και το βαθμό αυτοτελείς σχολικές μονάδες. Το εξειδικευμένο πρόγραμμα μπορεί να είναι ανεξάρτητο από το κοινό, σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών. Στις περιπτώσεις αυτές η συνδιδασκαλία γίνεται σύμφωνα με τις προτάσεις των διαγνωστικών υπηρεσιών.

Στο Τ.Ε. χρησιμοποιούνται εναλλακτικοί τρόποι μάθησης και καθοδήγησης όπως: εποπτικό-εκπαιδευτικό υλικό που έχει ο ίδιος καρτασκευάσει, κάρτες, συμβολικό-θεατρικό παιχνίδι, δραματοποίηση, μάθηση με υπολογιστή, παιδαγωγικά λογισμικά του υπουργείου Παιδείας, διδασκαλία με χρήση αντικειμένων και εν συνεχεία γίνεται μετάβαση στο εικονικό και συμβολικό επίπεδο. Ο εκπαιδευτικός Ε.Α. χρησιμοποιεί το Αναλυτικό Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής (ΠΑΠΕΑ, Π.Δ.310/1996) με τα σχετικά διδακτικά εγχειρίδια ("Δραστηριότητες Μαθησιακής Ετοιμότητας" και "Βιβλιοτετράδια του μαθητή"). 
Σε καμία περίπτωση ο μαθητής δε βαθμολογείται, ο εκπαιδευτικός δεν λύνει τις ασκήσεις της τάξης του μαθητή, δεν μαθαίνει κανόνες, δεν ακολουθεί το πρόγραμμα της τάξης του.

Το πρόγραμμα του μαθητή επιλέγεται και διαμορφώνεται από τον εκπαιδευτικό του Τ.Ε. σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό της γενικής τάξης με προσαρμογές στις ειδικές ανάγκες των μαθητών του Τ.Ε.
 

Για να λειτουργήσει το Τ.Ε. είναι απαραίτητα τα εξής:

α. Ομαδικά προγράμματα παρέμβασης. Ο εκπαιδευτικός του Τ.Ε. δημιουργεί ομάδες μαθητών ανάλογα με το είδος των δυσκολιών προς παρέμβαση, έχοντας υπόψη του τις γνωματεύσεις, τις παρατηρήσεις των καθηγητών του σχολείου και τα ανιχνευτικά τεστ που θα χορηγήσει ο ίδιος. Αυτό σημαίνει ότι η συμμετοχή των μαθητών στην κάθε ομάδα δεν έχει καμία σχέση με την τάξη φοίτησής του. Για παράδειγμα, μπορεί σε μια ομάδα να δουλεύουν μαζί ένας μαθητής της Β' και ένας μαθητής της Δ΄ που έχουν κοινές δυσκολίες. Επίσης, ο εκπαιδευτικός του Τμήματος Ένταξης μπορεί να δουλεύει ατομικά με κάθε μαθητή όταν το κρίνει ο ίδιος σύμφωνα με τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές του ανάγκες. 
Ο αριθμός ωρών κρίνεται από τη σπουδαιότητα της αναπηρίας και από την ηλικία του μαθητή π.χ. οι μαθητές των μεγάλων τάξεων δεν χρειάζεται να φοιτούν πολλές ώρες εκτός και αν πρόκειται για μαθητές με αυξημένες ανάγκες. 
Το Τμήμα Ένταξης δεν είναι Ενισχυτική Διδασκαλία. Αυτό σημαίνει πως ο εκπαιδευτικός ασχολείται όχι τόσο με το πρόγραμμα της τάξης του μαθητή, αλλά με το αναλυτικό πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής ΠΑΠΕΑ.

β. Εξατομικευμένα προγράμματα παρέμβασης. Για τους μαθητές που παρουσιάζουν σοβαρές εκπαιδευτικές ανάγκες και δεν μπορούν να ομαδοποιηθούν, ο εκπαιδευτικός του Τ.Ε. υλοποιεί εξατομικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης. Όταν κριθεί απαραίτητο, ο εκπαιδευτικός του Τ.Ε. υλοποιεί το εξειδικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης και εντός της κανονικής τάξης του μαθητή (συνεκπαίδευση-συμπερίληψη).

γ. Κυκλικό ωράριο. Το κυκλικό ωράριο αναφέρεται στην προγραμματική απουσία του μαθητή από την κανονική τάξη που τη διαμορφώνει ο εκπαιδευτικός του Τ.Ε. έτσι ώστε να μην χάνονται πολλές διδακτικές ώρες του ίδιου αντικειμένου. Κατά μέσο όρο ο μαθητής θα απουσιάζει δύο φορές το μήνα από κάθε αντικείμενο. Το πρόγραμμα αυτό δημιουργείται σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου και μπορεί να αναπροσαρμόζεται σε περίπτωση που είναι απαραίτητη η παρουσία του μαθητή στη τάξη όπως τα διαγωνίσματα, εφόσον ενημερωθεί εγκαίρως ο εκπαιδευτικός του Τ.Ε. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο εκπαιδευτικός του Τ.Ε. παίρνει τους μαθητές από όλα τα μαθήματα, αλλά αποφεύγει αυτά όπου τα παιδιά έχουν καλή επίδοση και κάνουν καλό στην εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους όπως η γυμναστική, η ζωγραφική, οι Η/Υ, κ.α.

δ. Αίθουσα για το Τ.Ε. Στο σχολείο όπου λειτουργεί Τ.Ε. πρέπει να διαθέτει μια ασφαλή αίθουσα η οποία θα είναι αποκλειστικά για το Τ.Ε.. Η αίθουσα αυτή θα πρέπει να είναι έτσι διαμορφωμένη ώστε να εξυπηρετεί τον εκπαιδευτικό και το μαθητή, να είναι φωτεινή, μακριά από θορύβους, ελκυστική και χαρούμενη για τους μαθητές, να περιλαμβάνει τραπέζι ή θρανία, καρέκλες, γραφείο εκπαιδευτικού, βιβλιοθήκη και Η/Υ/ με πρόσβαση στο διαδίκτυο, χώρο ανάπαυσης-εκτόνωσης του μαθητή, παιδαγωγικό υλικό...).

Τέλος, στόχος του Τ.Ε. είναι η διαχείριση των δυσκολιών του μαθητή, η αυτονόμησή του και η λειτουργική ένταξη στην τάξη του. Η δημιουργία δικτύου συνεργασίας μεταξύ του εκπαιδευτικού του Τ.Ε., των εκπαιδευτικών της τάξης, των γονέων και των παιδιών είναι εξαιρετικής σημασίας για να υπάρξει επιτυχημένη παρέμβαση. Έχοντας όλοι μια θετική στάση στο θεσμό του Τ.Ε. στο γενικό σχολείο μπορεί να οδηγήσει στην επιτυχία του προς όφελος των μαθητών αλλά και όλης της σχολικής κοινότητας!!

Έφη Μπάρλου


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου