Ένα blog που δημιουργήθηκε με αγάπη για τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, και όχι μόνο...
Ελπίζω να το αγαπήσετε και να βοηθήσει συναδέλφους στη δουλειά τους!!
Ευχαριστώ για την επίσκεψη!!!


Σάββατο, 27 Αυγούστου 2016

Σχολικό πρόγραμμα με τις διδακτικές ημέρες του 2016-2017 και ημερολόγιο Σεπτεμβρίου 2016


 Καλή σχολική χρονιά φίλοι μου!!!
Λίγες ημέρες έμειναν πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι της φετινής σχολικής χρονιάς!!!
Φέτος επιχείρησα να φτιάξω ένα συνοπτικό πίνακα με το σχολικό πρόγραμμα της χρονιάς. Περιλαμβάνει τις εργάσιμες διδακτικές  ημέρες καθώς και τις αργίες με έντονο χρώμα. Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο πολιούχος Άγιος της κάθε πόλης.
Ελπίζω να σας βοηθήσει στον προγραμματισμό της σχολικής χρονιάς!!
Επιπλέον, ετοίμασα το ημερολόγιο του Σεπτεμβρίου 2016!!
Εκτυπώστε και περιμένω τα σχόλιά σας...!!!Ημερολόγιο Σεπτεμβρίου 2016


Τρίτη, 7 Ιουνίου 2016

Με ασφάλεια κυκλοφορώ!! (Διαθεματική προσέγγιση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση)

 Στο πλαίσιο του προγράμματος της Κυκλοφοριακής Αγωγής που υλοποίησα με τους μαθητές μου στο Τμήμα Ένταξης του σχολείου μου στόχος ήταν να ευαισθητοποιηθούν και να ενημερωθούν για θέματα κυκλοφοριακής αγωγής και ασφάλειας, ώστε να αποκτήσουν σωστή οδική συμπεριφορά ως πεζοί, ποδηλάτες και μελλοντικοί οδηγοί.
Προσέγγισα το θέμα διαθεματικά στους 4 τομείς της μαθησιακής ετοιμότητας για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση: Νοητικές Ικανότητες, Προφορικός Λόγος, Συναισθηματική Οργάνωση και Ψυχοκινητικότητα, θέτοντας τους κατάλληλους στόχους για κάθε τομέα. 
Επίσης, δημιούργησα φύλλα εργασίας με κάρτες για αρίθμηση, σύγκριση, πρόσθεση και αφαίρεση δεκάδων.

Στόχοι
1.Νοητικές Ικανότητες
 •  Εξάσκηση της οπτικής μνήμης για την εκμάθηση και διάκριση των σημάτων Κ.Ο.Κ.
 • Συγκέντρωση της προσοχής
 • Ασκήσεις φωνολογικού τύπου και επεξεργασία κειμένου (συγκερασμός-κατάτμηση λέξεων με κάρτες και μανταλάκια, δημιουργία σταυρόλεξου, ανάγνωση και κατανόηση κειμένου, παραγωγή γραπτού λόγου, εμπλουτισμός λεξιλογίου, απάντηση ερωτήσεων ανοικτού και κλειστού τύπου, χρήση της Προστακτικής έγκλισης, διάκριση των ουσιαστικών-επιθέτων-ρημάτων, κατανόηση και χρήση σύνθετων λέξεων, π.χ. ποδηλατόδρομος....)
 • Λογικομαθηματική σκέψη (ταυτίσεις, ομαδοποιήσεις, συμμετρίες, διάκριση του μισού-ολόκληρου, νοερή πρόσθεση με τη χρήση ζαριού σε επιτραπέζιο παιχνίδι που φτιάξαμε, πρόσθεση-αφαίρεση και σύγκριση των δεκάδων με τη χρήση των σημάτων ορίου ταχύτητας, αριθμητικές παραστάσεις...)
 • Συλλογισμοί (κάρτες σε λογική χρονική σειρά και παραγωγή προφορικού λόγου με αρχή-μέση-τέλος/  αιτία-αποτέλεσμα-συνέπεια)
2.Προφορικός Λόγος
 •  Συμμετοχή των μαθητών σε διάλογο και ανταλλαγή απόψεων
 • Έκφραση σαφής και ακριβής (σωστή ονομασία και περιγραφή των σημάτων, επεξήγηση, προφορική έκφραση με δομημένη πρόταση, εμπλουτισμός του λεξιλογίου...)
3.Συναισθηματική Οργάνωση
 • Ενδιαφέρον για τη νέα μάθηση (μέσα από την αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο)
 • Συνεργασία και αλληλεπίδραση των μαθητών μεταξύ τους (μέσα από κατασκευές, χρήση σταυρόλεξου, δραματοποίηση κειμένου, αποδοχή των κανόνων σε επιτραπέζιο παιχνίδι, χρήση του διαδικτύου...)
4.Ψυχοκινητικότητα
 • Γενική και λεπτή κινητικότητα (κίνηση στο χώρο σε γραμμές, περπάτημα σε πεζοδρόμιο, διάβαση πεζών, δημιουργία κατασκευών...)
 • Πλευρίωση (στροφή δεξιά-αριστερά, απέναντι πεζοδρόμιο, ευθεία πορεία...) 
 • Προσανατολισμός στο χώρο (εκτέλεση διαδρομών στο χώρο του σχολείου διατηρώντας τους κανόνες του Κ.Ο.Κ.)


   
     .....................................................................................................................................................................

  Παρακάτω, παραθέτω ενδεικτικά φύλλα εργασίας που έφτιαξα με θέμα τα οχήματα τα οποία μπορούν να εκτυπωθούν από τους εκπαιδευτικούς και να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να διδάξουν με ελκυστικό τρόπο την υπέρβαση δεκάδας, την πληθικότητα, την πρόσθεση και την αφαίρεση δεκάδων!!!