Ένα blog που δημιουργήθηκε με αγάπη για τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, και όχι μόνο...
Μου αρέσει να δημιουργώ, να αλληλεπιδρώ και να μοιράζομαι με συναδέλφους παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό υλικό για το Ειδικό σχολείο και το Τμήμα Ένταξης!
Ελπίζω να το αγαπήσετε και να βοηθήσει συναδέλφους στη δουλειά τους!!
Ευχαριστώ για την επίσκεψη!!!
Έφη Μπάρλου

Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2016

Διορθωτική παρέμβαση στα δίψηφα τσ-στ σε μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες/Δυσλεξία

Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες-Δυσλεξία συγχέουν και δυσκολεύονται πολύ στη σωστή γραφή και ανάγνωση λέξεων με τα δίψηφα "τσ"- "στ". Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε πώς θα παρέμβουμε και θα τα διδάξουμε. Οι στόχοι που θα θέσουμε θα πρέπει να είναι εξατομικευμένοι για τους μαθητές μας.
Θα σας παρουσιάσω μία μελέτη περίπτωσης μαθητή της Γ΄ Δημοτικού με σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες στο μάθημα της  Γλώσσας και συγκεκριμένα στη σύγχυση γραφής του "τσ"-"στ".
  •  Αρχικά, ξεκινάμε με την ανάγνωση και κατανόηση της έκθεσης αξιολόγησης του μαθητή από το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. 
  • Στη συνέχεια, παρατηρούμε το μαθητή στην τάξη του στο μάθημα της Γλώσσας.
  • Ανιχνεύουμε, εντοπίζουμε, καταγράφουμε τις δυσκολίες και αξιολογούμε λεπτομερώς το μαθητή προκειμένου να καταρτίσουμε το πρόγραμμα παρέμβασης και να θέσουμε τους εξατομικευμένους στόχους.
  • Οργανώνουμε το χώρο στον οποίο κάθεται ο μαθητής ούτως ώστε να μη διασπάται η προσοχή του από οπτικά και ηχητικά ερεθίσματα. Ο μαθητής δεν πρέπει να κάθεται δίπλα σε παράθυρο ή σε πόρτα, ούτε να βρίσκεται στα πίσω θρανία και φυσικά να ανήκει σε μια υποστηρικτική ομάδα συμμαθητών που θα αλληλοβοηθούνται. Είναι χρήσιμο να βρίσκονται στο οπτικό του πεδίο κάρτες με υλικό που θα τον υποβοηθούν και θα τον βοηθούν στην οργάνωσή του. Οργανώνουμε τα πράγματα του μαθητή, δηλαδή στο θρανίο του θα πρέπει να βρίσκονται μόνο το βιβλίο ή το τετράδιο του συγκεκριμένου μαθήματος με το μολύβι και τη γόμα του. Και φυσικά, οι ασκήσεις που δίδονται θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στις δυνατότητές του και να μην είναι μεγάλες, διότι θα προκαλούν απογοήτευση και αίσθημα αυτοματαίωσης στο μαθητή.

Οι γνωστικοί στόχοι που τέθηκαν ήταν: 
 -Η ακουστική διάκριση και διαφοροποίηση του δίψηφου τσ και του συμπλέγματος στ σε λέξεις. Επιμένουμε πολύ στην ακουστική διάκριση και σωστή προφορά λέξεων με τσ-στ. Ο μαθητής προφέρει πολύ αργά τους συνδυασμούς. Αντιλαμβάνεται πότε προηγείται το σ και πότε το ακούει στο τέλος της συλλαβής. Χρησιμοποίησα καπάκια μπουκαλιών δύο διαφορετικών χρωμάτων για να αντιληφθεί ο μαθητής τη θέση των δύο συμφώνων. Μπλε χρώμα το "τ"  άσπρο χρώμα το "σ".
Επίσης, χρησιμοποίησα σακουλάκια με λέξεις που περιείχαν τους παραπάνω συνδυασμούς. Ο μαθητής τράβαγε λέξεις από τα σακουλάκια και τις διάβαζε σωστά και δυνατά.
 -Η οπτική παρουσίαση εικόνων από κάρτες με τους παραπάνω συνδυασμούς και η σωστή προφορά τους από το μαθητή.
 - Γρήγορη ανάγνωση συλλαβών και λέξεων με τους παραπάνω συνδυασμούς.
 - Διόρθωση λέξεων που περιέχουν τους συνδυασμούς και έχουν γραφτεί λανθασμένα.  Επίσης, ο μαθητής  πρέπει να κυκλώσει τη σωστά γραμμένη λέξη.
 -Σωστή θέση της γραφής του συμφώνου "τ" σε λέξεις. Ο μαθητής πρέπει να σκεφτεί, να παρατηρήσει, να προφέρει και να γράψει εκεί που πρέπει το τ σε λέξεις που παραλείπεται π.χ. κάσανο- κάστανο
 -Ο μαθητής διαβάζει προτάσεις με γρήγορο ρυθμό και συμπληρώνει στα κενά λέξεων το "τσ-στ".
 -Σύνθεση συλλαβών για το σχηματισμό λέξεων με τους συνδυασμούς.
 -Απλή υπαγόρευση από την εκπαιδευτικό και γραφή λέξεων με "τσ-στ" από το μαθητή. 
 - Αξιολόγηση του μαθητή και των στόχων παρέμβασης και επαναξιολόγηση. 
 
Ακολουθούν εικόνες και φύλλα εργασίας που δημιούργησα και χρησιμοποίησα για το συγκεκριμένο μαθητή.
 ...........................................................................................................................................................
 ..............................................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................................
 ...........................................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................................
............................................................................................................
 ..............................................................................................................................................................
...........................................................................................................Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2016

Ημερολόγιο Νοεμβρίου

Καλό μήνα φίλοι μου!!
Ο μελαγχολικός Νοέμβριος με τα όμορφα χρώματα στη φύση ήρθε! 
Σας ετοίμασα το ημερολόγιο του μήνα, κάποιες ζωγραφιές για τους μαθητές σας, καθώς και μερικούς πίνακες ζωγραφικής με θέμα το Νοέμβριο τους οποίους μπορείτε να παρουσιάσετε!!


 Ζωγραφιές για εκτύπωση
Πίνακες ζωγραφικής