Ένα blog που δημιουργήθηκε με αγάπη για τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, και όχι μόνο...
Μου αρέσει να δημιουργώ, να αλληλεπιδρώ και να μοιράζομαι με συναδέλφους παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό υλικό για το Ειδικό σχολείο και το Τμήμα Ένταξης!
Ελπίζω να το αγαπήσετε και να βοηθήσει συναδέλφους στη δουλειά τους!!
Ευχαριστώ για την επίσκεψη!!!
Έφη Μπάρλου

Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2014

Περπατώ στη γειτονιά και προσφέρω τη χαρά

Σήμερα το πρωί  μαθητές δύο τμημάτων του σχολείου μου βγήκαν στη γειτονιά για να μοιράσουν χριστουγεννιάτικα δωράκια που έφτιαξαν με τις δασκάλες τους και να ευχηθούν για τα Χριστούγεννα!!!
Αυτά ήταν τα χριστουγεννιάτικα στολίδια!

Έτοιμη η ομάδα με τα στολίδια στο χέρι!!!
Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2014

Τελευταίες χριστουγεννιάτικες καρτούλες!

Σήμερα φτιάξαμε τις τελευταίες καρτούλες μας για τα Χριστούγεννα!! Είχαμε και άλλες ιδέες, αλλά τις αφήνουμε για του χρόνου....
Χρόνια πολλά!!!Μερικές ιδέες για τα επόμενα Χριστούγεννα!!!

Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2014

Χριστουγεννιάτικη γιορτή

 Μετά από πολλές πρόβες και κούραση ανεβάσαμε το χριστουγεννιάτικο θεατρικό με τη μάγισσα Φρικαντέλα και τα καλικαντζαράκια της!! Μπράβο στα παιδάκια και στις δασκάλες!!! Και του χρόνου!!!

Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014

Ειδική Αγωγή- Σύνδρομο DOWN

 Το σύνδρομο Down είναι μία γενετική πάθηση. Κάθε άνθρωπος έχει 46 χρωμοσώματα που είναι χωρισμένα σε 23 ζευγάρια. Κάθε  σπερματοζωάριο έχει 23 χρωμοσώματα  και κάθε  ωάριο το ίδιο, έτσι ώστε όταν η σύλληψη πραγματοποιείται, διαμορφώνεται ένας νέος άνθρωπος με ένα πλήρες συμπλήρωμα χρωμοσωμάτων. Μερικές φορές γίνονται λάθη και προκαλείται αυτό που περιγράφεται ως χρωμοσωμικές ανωμαλίες. Το σύνδρομο Down είναι μία από αυτές.  Στη σύλληψη, αντί ενός χρωμοσώματος νούμερο 21 από τον πατέρα και  ενός 21 από τη μητέρα που ενώνονται, ένα τρίτο χρωμόσωμα 21 ενώνεται  και αναπαράγεται έπειτα σε κάθε κύτταρο του σώματος του μωρού.

 Υπάρχουν 3 τύποι συνδρόμου Down:

Τυπική Τρισωμία 21
Η πλειονότητα των ατόμων με σύνδρομο Down, περίπου 90-95%, έχουν αυτόν τον τύπο του συνδρόμου. Αυτό οφείλεται στο παραπανίσιο χρωμόσωμα που εμφανίζεται στο 21ο ζευγάρι, που προέρχεται κατά 90-95% από το ωάριο και 5-10% από το σπερματοζωάριο. Σε αυτήν την ομάδα εμφανίζεται μία μεγάλη κλίμακα ικανοτήτων από παιδιά με επιπλέον σωματικά προβλήματα, π.χ.: καρδιακά, πνευμονολογικά, δυσκολίες στην ομιλία και στην ακοή, μέχρι εκείνα τα άτομα που φτάνουν να ζουν ημιανεξάρτητα και μπορούν να εργαστούν.
Τύπος Μωσαϊκού
Αυτή είναι μια σπάνια μορφή που εμφανίζεται στο 2-5% του πληθυσμού με σύνδρομο Down. Όπως δηλώνει και το όνομα, σ' αυτήν τη μορφή το χρωμόσωμα 21 σπάζει και αναμειγνύεται με κανονικά κύτταρα δημιουργώντας ένα μωσαϊκό. Αυτό συχνά οδηγεί σε μια λιγότερο σοβαρή κατάσταση με τα φυσικά χαρακτηριστικά και τις μαθησιακές δυσκολίες να είναι αναλογικά σε μικρότερο βαθμό. Τα παιδιά αυτά έχουν υψηλότερο IQ από τα υπόλοιπα παιδιά με σύνδρομο Down και δεν έχουν τα τυπικά σωματικά χαρακτηριστικά.

Μετατόπιση
Είναι μια ακόμη πιο σπάνια μορφή του συνδρόμου Down που εμφανίζεται στο 2% των βρεφών με σύνδρομο Down. Αυτή η μορφή είναι κληρονομική. Το 5% αυτού του μικρού αριθμού συμβαίνει τυχαία.

 Τα παιδιά με σύνδρομο Down παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους όσον αφορά στις γνωστικές, κοινωνικές και φυσικές τους ικανότητες, την κατάσταση της υγείας τους και την προσωπικότητά τους. 
Ως δυνατά σημεία των μαθητών με σύνδρομο Down θα μπορούσαν να αναφερθούντα εξής: α) μαθαίνουν οπτικά, β) οι δεξιότητες της οπτικής επεξεργασίας και οπτικής μνήμης είναι πιο αναπτυγμένες σε σχέση με άλλες δεξιότητες, γ) η μακρόχρονη μνήμη είναι πολύ πιο ισχυρή από τη βραχύχρονη μνήμη τους, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες, ε) αναπτύσσουν σε ικανοποιητικό βαθμό την κοινωνική κατανόηση (social understanding), στ) έχουν αυξημένη την ικανότητα κοινωνικής αλληλεπίδρασης (interactive skills), ζ) παρουσιάζουν ιδιαίτερη ευαισθησία στις συναισθηματικές νύξεις και τις εκφράσεις των προσώπων των άλλων, η) μαθαίνουν την αυτοεξυπηρέτηση και τους κανόνες συμπεριφοράς, θ) μαθαίνουν από τους συμμαθητές τους, ι) μαθαίνουν με τους συμμαθητές τους, ια) ωφελούνται από τις συχνές αλλαγές, ιβ) ενισχύονται από απτά κίνητρα και τη θετική επιβράβευση. 
Ως λιγότερο δυνατά τους σημεία μπορούν να αναφερθούν τα εξής: α) η χαμηλή ανάπτυξη των κινητικών τους δεξιοτήτων (λεπτή και αδρή κινητικότητα), β) οι σοβαρές δυσκολίες στην ομιλία-εκφραστικός λόγος που αποκλίνει αισθητά από τον προσληπτικότους λόγο, γ) οι δυσκολίες στην ακοή, ακουστική επεξεργασία, ακουστική διάκριση,ακουστικές μνημονικές δεξιότητες, αγωγιμότητα, δ) μη ύπαρξη κινήτρων, ε) τα συχνότερα προβλήματα υγείας και στ) οι δυσκολίες στα ακαδημαϊκά πεδία-σχολικά μαθήματα (ανάγνωση, γραφή, αριθμητική).
 Σημαντικό  είναι να γνωρίζουμε  πως  με  έγκαιρη  εκπαίδευση και πρόγραμμα, αποδοχή,  ενίσχυση  και  πλούσιο περιβάλλον σε  ερεθίσματα   παιδιά  με  σύνδρομο  Down   μπορούν   να   προοδεύσουν    πολύ.

 

Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2014

Πλαίσιο του Αναλυτικού Προγράμματος Ειδικής Αγωγής (ΠΑΠΕΑ) Π.Δ. 301/ 1996

Περιοχές                                      
1. Σχολική ετοιμότητα
   2. Βασικές σχολικές δεξιότητες
   3.Κοινωνική Προσαρμογή
   4. Δημιουργικές δραστηριότητες
   5. Προεπαγγελματική ετοιμότητα
 
   Γενικές Ενότητες
  1.α. Προφορικός Λόγος
  1.β. Ψυχοκινητικότητα
 1.γ. Νοητικές Ικανότητες (Προανάγνωση-Προγραφή,        Προμαθηματικό στάδιο)
  1.δ. Συναισθηματική Οργάνωση
 
  2.α. Ανάγνωση-Γραφή
  2.β. Μαθηματικά
  2.γ. Αυτονομία

  3.α. Κοινωνική Συμπεριφορά
  3.β. Προσαρμογή στο περιβάλλον

  4.α. Αισθητική Αγωγή-Τέχνες
  4.β. Ελεύθερος χρόνος

  5.α. Προεπαγγελματικές δεξιότητες
  5.β. Επαγγελματικός Προσανατολισμός
 
  Αναλυτικό Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής

  Σκοπός του Πλαισίου Αναλυτικού Προγράμματος Ειδικής Αγωγής (Π.Α.Π.Ε.Α.) είναι η υποστήριξη των Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΑμΕΕΑ), ώστε να προαχθούν σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά, κοινωνικά, ηθικά και αισθητικά στο βαθμό που οι δυνατότητες τους επιτρέπουν και τελικά να ενταχθούν στο σχολικό και στο κοινωνικό περιβάλλον, μέσα σε κλίμα ισοτιμίας, ελευθερίας, ασφάλειας και σεβασμού της προσωπικότητάς τους.
  Ειδικότεροι σκοποί του ΠΑΠΕΑ κατά περιοχές είναι οι εξής: 
 Α) Σχολική ετοιμότητα: Τα παιδιά
– Να αναπτύξουν την ικανότητα επικοινωνίας με τον προφορικό λόγο ή με άλλες εναλλακτικέςμορφές επικοινωνίας.
– Να αναπτύξουν ψυχοκινητικές δεξιότητες.
– Να καλλιεργήσουν τις νοητικές τους δυνατότητες.
– Να οργανώσουν τον συναισθηματικό τους κόσμο.
– Να αποκτήσουν ετοιμότητα για την ομαλή εισαγωγή τους στις βασικές σχολικές δεξιότητες.

Β) Βασικές σχολικές και ακαδημαϊκές δεξιότητες: Τα παιδιά
– Να κατακτήσουν τους μηχανισμούς ανάγνωσης γραφής και κατανόησης κειμένου.
– Να κατανοήσουν τις βασικές μαθηματικές έννοιες και πράξεις.
– Να χρησιμοποιούν τις σχολικές δεξιότητες για την σχολική και την κοινωνική τους ένταξη.

Γ) Κοινωνικές δεξιότητες και προσαρμογή στο περιβάλλον: Τα παιδιά
– Να γνωρίσουν το φυσικό, κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον.
– Να αποδεχτούν το περιβάλλον τους και να γίνουν αποδεκτά από αυτό.
– Να φτάσουν στο ανώτερο δυνατό επίπεδο αυτονομίας.

Δ) Δημιουργικές δραστηριότητες: Τα παιδιά
– Να βιώσουν τη χαρά της δημιουργίας και της αισθητικής απόλαυσης.
– Να εμπεδώσουν τις σχολικές δεξιότητες.
– Να αξιοποιούν σωστά τον ελεύθερο χρόνο.

Ε) Προεπαγγελματική ετοιμότητα: Τα παιδιά
– Να οργανώσουν την προσωπικότητά τους.
-Να συνειδητοποιήσουν τις δυνατότητες και τις αδυναμίες τους.
– Να αναπτύξουν προεπαγγελματικές δεξιότητες.
– Να προσανατολιστούν επαγγελματικά.

 Μεθοδολογικές οδηγίες
  Προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή του ΠΑΠΕΑ είναι η τήρηση συγκεκριμένης διδακτικής μεθοδολογίας, η οποία περιλαμβάνει κυρίως:
Α) Συστηματική εμπειρική παρατήρηση των μαθησιακών προβλημάτων.
Β) Άτυπη παιδαγωγική αξιολόγηση των παιδιών, καταγραφή και εκτίμηση της μαθησιακής ετοιμότητας των δυνατοτήτων, των δυσκολιών και των εκπαιδευτικών αναγκών.
Γ) Επιλογή των διδακτικών στόχων και σχεδιασμό των διδακτικών προγραμμάτων.
Δ) Ένταξη σύγχρονων στρατηγικών, μέσων και διδακτικών μεθόδων κατά την υλοποίηση των διδακτικών προγραμμάτων.
Ε) Αξιολόγηση και καταγραφή της προόδου των μαθητών και επανατροφοδότηση των διδακτικών  προγραμμάτων.
  
 

Ελατάκι με ό,τι υπάρχει στην τάξη μας....

Σήμερα φτιάξαμε πολύ εύκολα ένα ελατάκι χρησιμοποιώντας καλαμάκια σε διάφορα χρώματα, μακαρονάκια -βίδες και φελλό!! Το αποτέλεσμα άρεσε στα παιδιά μου! Οικονομικά, γρήγορα και όμορφα...
Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2014

Τα δωράκια μας στο χέρι....

  Άλλα σχέδια είχε η δασκάλα και άλλα τα παιδιά.... Σήμερα από το πρωί με ρωτούσαν τα παιδιά μου πότε θα πάρουν τα δωράκια τους! Ανυπομονούσαν! Έτσι, ενώ ήθελα να τους τα δώσω τις παραμονές Χριστουγέννων τούς τα έδωσα σήμερα! 
Χαίρομαι με τη χαρά τους!!! Και του χρόνου!!!


Βραβείο Liebster!

Με μεγάλη, απρόσμενη χαρά δέχτηκα σήμερα από τη συνάδελφο Βούλα και από το εξαιρετικό blog της το οποίο ακολουθώ: http://prosxolikipareoula.blogspot.gr το πρώτο μου Βραβείο Liebster!!! 
Βούλα, σε ευχαριστώ πολύ για την τιμή!!!
Το blog μου το ξεκίνησα πριν 2 εβδομάδες και το βραβείο σου μου δίνει τη δύναμη να συνεχίσω να προσπαθώ!!!

Τι είναι το βραβείο Liebster?
Το "Liebster Award" είναι ένα εικονικό βραβείο που χρησιμεύει για να εξαπλωθούν αλυσιδωτά και να γίνουν γνωστά blogs με λιγότερους από 200-300 followers. Είναι ένα σημαντικό εργαλείο για να γίνουν  ακόμα περισσότερα blogs ευρύτερα γνωστά στο διαδίκτυο!


Ακολουθούν οι  κανονισμοί, οι απαντήσεις μου στις ερωτήσεις, και τα blogs που προτείνω.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟI

Α) Ευχαριστείτε τον blogger που σας έχει προτείνει και θα αναρτάτε τη διεύθυνση του blog του. Συμπεριλάβετε στην ανάρτησή σας το εικονίδιο του Liebster award είτε με αντιγραφή και επικόλληση, είτε χρησιμοποιώντας το σαν  widget ή gadget. 

Β) Απαντήστε σε 10 ερωτήσεις που θα σας θέσει ο blogger o οποίος σας απένειμε το βραβείο.

Γ) Προτείνετε άλλα 10 blogs με λιγότερους από 200-300 followers  και συντάξτε μία λίστα ερωτήσεων για τα blog αυτά που οι κάτοχοι τους θα πρέπει να απαντήσουν.
Ε) Αναρτήστε την υποψηφιότητα για το βραβείο σε κάθε ένα από  τα 10 blogs που έχετε επιλέξει και παρέχετε ένα link του post σας ώστε να ενημερωθούν οι κάτοχοι σχετικά το βραβείο Liebster σε περίπτωση που δεν το γνωρίζουν.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ


 1) Γιατί ξεκινήσατε το blog;

Έχοντας δημιουργήσει την ιστοσελίδα του σχολείου μου 1ου Ειδικού Δημοτικού Πάτρας στο πλαίσιο εξάσκησης β'-επιπέδου, άρχισα να σκέφτομαι ότι θα πρέπει να δημιουργήσω και ένα προσωπικό blog που θα περιλαμβάνει τη δουλειά μου καθώς και εποπτικό υλικό για την Ειδική Αγωγή. Επίσης, θεώρησα ότι είναι ένα πολύ καλό μέσο να επικοινωνώ με συναδέλφους και γονείς και να μοιράζομαι τις ιδέες μου!

2) Πείτε μας λίγο τι σας ενθουσιάζει Με ενθουσιάζει να βοηθώ και να μοιράζομαι ιδέες και απόψεις με συναδέλφους για να βελτιώνομαι.

3) Γιατί πιστεύετε ότι τα σχόλια και η επικοινωνία βοηθούν τους bloggers και με ποιο τρόπο;.

Τα σχόλια είναι η επιβράβευση της δουλειάς μας. Η επικοινωνία μάς βοηθά να αλληλεπιδρούμε, να ανταλλάσσουμε γνώμες και ιδέες και κατ' επέκταση να βελτιωνόμαστε!

4) Για ποια πράγματα μιλάτε στο blog σας;

Αναφέρομαι σε ό,τι έχει να κάνει κυρίως με δράσεις εντός της τάξης μου με τους μαθητές μου, με εποπτικό υλικό Ειδικής Αγωγής, λογισμικά, Projects, κ.λ.π. 
 5) Έχετε δημιουργήσει μια φιλική σχέση με άλλους bloggers; Έχετε γνωριστεί ποτέ προσωπικά; Δεν έχω γνωρίσει ακόμα, γιατί είμαι καινούρια στο χώρο. Ωστόσο, πολύ θα το ήθελα να γνωριστώ με συναδέλφους που ακολουθώ και εκτιμώ τη δουλειά τους. Ελπίζω να δημιουργήσω μια στενή διαδικτυακή σχέση και να ανταλλάσσουμε ιδέες.

6) Πώς φαντάζεστε το blog σας σε δύο χρόνια; Τι θα θέλατε να δείτε να μεγαλώνει / να αλλάζει και με ποιο τρόπο; Θα ήθελα να το αγαπήσει ο κόσμος και να μπορώ να βοηθήσω νέους συναδέλφους!


7) Τι είναι αυτό που κάνετε καλύτερα; Νομίζω ότι ψυχολογώ πολύ καλά τα παιδιά με ειδικές ανάγκες και τα προσεγγίζω εύκολα!
8) Πόσο χρόνο αφιερώνετε στο blog σας;
Αρκετό!
 9) Πώς γεννιούνται τα post σας;
  Ανάλογα με το θέμα, ή τη δραστηριότητα!
10) Ευχές για τον αναγνώστη; Ευχαριστώ πολύ για την επίσκεψη σας στο blog μου!  Εύχομαι να βρείτε κάτι ενδιαφέρον που θα το χρησιμοποιήσετε στη δουλειά σας!
10 blogs  που προτείνω:
http://prosxolikipareoula.blogspot.gr/
http://nipiagogosseapognosi.blogspot.gr/
http://nipiagogosapotapente.blogspot.gr/

http://aretis-place.blogspot.gr/
http://edonipiagogeio.blogspot.gr/
http://dreamkindergarten.blogspot.gr
http://haroumenesfatsoules.blogspot.gr/

http://kalimeranipiagogio.blogspot.gr/
http://mesasenasentoukaki.blogspot.gr/
http://vrefonipiagwgos.blogspot.gr/


Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2014

Φτιάχνουμε κουραμπιέδες!!

 Σήμερα είχα βάλει στο μυαλό μου από το πρωί να φτιάξω με τους μαθητές μου κουραμπιέδες! Σχεδόν τους ονειρευόμουν το βράδυ! 
Έτσι λοιπόν, αγόρασα πρωί - πρωί τα υλικά και αρχίσαμε δουλειά! Περιττό να πω πόσο χάρηκαν τα παιδιά μου! Βοήθησαν όλα! 
Τα πλάσαμε, τα ψήσαμε, τα πασπαλίσαμε με ζάχαρη άχνη και χρωματιστή τρουφίτσα και θα τους τα δώσω μαζί με τα δωράκια τους πριν κλείσει το σχολείο για τις γιορτές. Και του χρόνου!!!
ΔΕΠΥ

ΔΕΠΥ (Υπερκινητικότητα-Διάσπαση προσοχής)
Η διαταραχή αυτή είναι πολύ συχνή κυρίως στα αγόρια 3:1 και τα χαρακτηριστικά της είναι τρία: η παρορμητικότητα, η υπερκινητικότητα και η ελλειμματική προσοχή.
 Η αιτιολογία της ΔΕΠΥ είναι πολυπαραγοντική. Οι αιτιολογικοί της παράγοντες ωστόσο δεν έχουν επαρκώς διευκρινιστεί. Νευροβιολογικές βλάβες, νευροχημικές διαταραχές, γενετικοί παράγοντες, περιγεννητικές και προγεννητικές επιπλοκές εμπλέκονται στην αιτιολογία της ΔΕΠΥ, άγνωστο ακόμα με ποιο τρόπο. Οι περιβαλλοντικοί και ψυχοκοινωνικοί παράγοντες, όπως δυσλειτουργικές οικογένειες, δεν εμπλέκονται στην αιτιολογία της διαταραχής.Τα παιδιά με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής υπερκινητικότητας – ΔΕΠΥ δεν είναι εξυπνότερα ή πιο αργά από τους συμμαθητές τους χωρίς ΔΕΠΥ. Απλώς σκέφτονται με διαφορετικό τρόπο. 


Χαρακτηριστικά υπερκινητικού παιδιού
 • Το παιδί με ΔΕΠΥ είναι υπερβολικά δραστήριο σε σχέση με τα παιδιά της ηλικίας του, είναι σχεδόν αδύνατο να παραμείνει ήρεμο, χάνει τα πράγματά του, έχει κακή μνήμη, και δεν έχει υπομονή να ακούσει οδηγίες. 
 • Η σημαντικότερη διαφορά ενός υπερκινητικού και ενός ζωηρού παιδιού είναι η ικανότητα του δεύτερου να ελέγχει την κινητικότητά του.
 • Το υπερκινητικό παιδί βρίσκεται σε μια συνεχή υπερένταση-διέγερση (τρέχει, χοροπηδάει και δεν μπορεί να συγκεντρωθεί στο ίδιο παιχνίδι πάνω από 3 λεπτά). 
 • Επίσης, έχει δυσκολίες στη λεπτή κινητικότητα και είναι αδέξιο κάτι που δεν ισχύει στα ζωηρά παιδιά.
 • Δεν δίνει σημασία στις λεπτομέρειες. 
 • Φαίνεται σαν να μην ακούει όταν του μιλάνε. 
 • Δυσκολεύεται να μείνει καθιστό στην καρέκλα του.
 • Διακόπτει τους άλλους και δεν μπορεί να περιμένει τη σειρά του.
 • Είναι ανοργάνωτο.
 • Έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση.
 • Μιλάει ασταμάτητα.
 • Κοιμάται λίγες ώρες, ενώ ο ύπνος του είναι ανήσυχος και διακοπτόμενος.


Παρέμβαση 
-Προσπαθήστε να δίνετε στο παιδί απλές και σύντομες οδηγίες.
-Οργανώστε το χώρο του, τα πράγματά του και τις δραστηριότητές του. 
-Περιορίστε ό,τι του αποσπά την προσοχή κατά τη διάρκεια του διαβάσματος (θόρυβοι, πολλά αντικείμενα...)
-Να έχετε ένα καθημερινό πρόγραμμα το οποίο θα ακολουθείτε.
-Να επιβραβεύετε την προσπάθειά του για να την επαναλάβει. 
-Κάνετε συχνά μικρά διαλείμματα και χρησιμοποιήστε θετικά κίνητρα για να το παρακινήσετε να τελειώνει την εργασία του. 

-Αν είστε εκπαιδευτικός,  φροντίστε να έχετε συγκεκριμένο και οργανωμένο πρόγραμμα χωρίς αλλαγές.
-Αναθέστε στο παιδί εργασίες ανάλογες με τις δυνατότητές του.
-Να έχετε αναρτημένες λίστες με τις εργασίες της ημέρας και κανόνες που θα πρέπει να ακολουθεί. 
-Αποφύγετε τις εργασίες στο σπίτι, ή αν είναι απαραίτητο να είναι πολύ σύντομες.
-Να είστε σταθεροί και συνεπείς.
-Να το ενθαρρύνετε συχνά.
-Να είστε σαφείς στο τι ζητάτε, οι οδηγίες σας να είναι απλές  και να σιγουρεύεστε ότι το παιδί έχει κατανοήσει αυτό που θέλετε να κάνει.
-Να απαναλαμβάνετε συχνά τις οδηγίες σας.
-Να κάνει συχνά "διαλείμματα" στις εργασίες που του αναθέτετε.
-Έχετε το παιδί κοντά σας για να περιορίζετε τη διάσπασή του. 
-Να το έχετε ενταγμένο σε ομάδα.
-Βρείτε και ενισχύστε τα ιδιαίτερα ταλέντα του για να αποκτήσει αυτοπεποίθηση (ποδόσφαιρο, μουσική, ζωγραφική...).
-Να έχετε συχνή επαφή και συνεργασία με τους γονείς του παιδιού. 
-Στο διάβασμα ενθαρρύνετε το παιδί να διαβάζει δείχνοντας κάθε φορά την λέξη στην οποία βρίσκεται. Είναι μια πολύ χρήσιμη τεχνική σε παιδιά που ξεχνούν πού είναι, χάνουν την σειρά τους, πηδούν σειρές, παραλείπουν ή επαναλαμβάνουν λέξεις. 
-Βάλτε στο κείμενο σύμβολα. Σε ένα κείμενο πολλών και διαφόρων πληροφοριών χρησιμοποιείστε σύμβολα (δίπλα στις παραγράφους) που θα δείχνουν εύκολα στο παιδί το περιεχόμενο κάθε παραγράφου. Π.χ. ένα χαμογελαστό προσωπάκι δίπλα σε παραγράφους με πληροφορίες για ανθρώπους (χαρακτήρας), ένα σπιτάκι σε παραγράφους που δηλώνουν τον χώρο, ένα αστεράκι σε σημεία όπου παρουσιαζονται σημαντικές ιδέες και επιχειρήματα.
-Δώστε ρυθμό και ταχύτητα στην ανάγνωση του παιδιού. Ενθαρρύνετέ το να παίρνει μια μικρή αναπνοή σε κάθε κόμμα και μια κανονική αναπνοή στο τέλος κάθε πρότασης. Με αυτό τον τρόπο βελτιώνεται ο ρυθμό ανάγνωσης και η κατανόηση.
-Βρείτε τα σημαντικά στοιχεία μιας ιστορίας. Εστιάστε στο ποιος, τι, πότε, πού, γιατί και πώς καθώς διαβάζετε. Βοηθήστε το παιδί να μάθει να εντοπίζει αυτά τα σημαντικά στοιχεία και να τα γράφει σε ένα χαρτί επιγραμματικά σαν διάγραμμα.
-Οπτικοποιείστε την ιστορία. Βοηθήστε το παιδί να μάθει να «βλέπει» στο μυαλό του την ιστορία που διαβάζει. Με αυτό τον τρόπο θα του είναι πολύ εύκολο να θυμάται πρόσωπα, καταστάσεις και έννοιες.

Ειδική Αγωγή-Μαθησιακές Δυσκολίες

Μαθησιακές Δυσκολίες

Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες είναι μια νευρολογική διαταραχή η οποία αφορά στην κατανόηση και χρήση της γλώσσας, ή στην εκτέλεση μαθηματικών υπολογισμών. Ο όρος περιλαμβάνει καταστάσεις όπως αντιληπτικές διαταραχές, εγκεφαλική βλάβη, δυσλεξία.
 Τα παιδιά με Μ.Δ. δεν παρουσιάζουν μαθησιακά προβλήματα που οφείλονται σε οπτικές ή ακουστικές αναπηρίες, σε νοητική στέρηση, συναισθηματικές διαταραχές, ή σε μειονεκτικό περιβάλλον. Αν και οι μαθησιακές δυσκολίες διαρκούν εφ’όρου ζωής, τα άτομα αυτά συχνά ωφελούνται από την έγκαιρη ψυχολογική και εκπαιδευτική παρέμβαση.

 Είδη μαθησιακών δυσκολιών
• Ειδική μαθησιακή δυσκολία στην Ανάγνωση
• Ειδική μαθησιακή δυσκολία στη Γραπτή Έκφραση
• Ειδική μαθησιακή δυσκολία στα Μαθηματικά
Ειδική μαθησιακή δυσκολία στην Ανάγνωση
• Έλλειψη ευχέρειας στην ανάγνωση
• Αντικατάσταση, επανάληψη, αντιστροφή γραμμάτων και συλλαβών που συνθέτουν μια λέξη (ξήνω/ψήνω, τρέεχω/τρέχω, πάτνα/πάντα)
• Καθρεπτική ανάγνωση
• Δυσκολία στην ανάγνωση και την προφορά ασυνήθιστων ή/και πολυσύλλαβων λέξεων
• Παράλειψη φθόγγων σε απλές λέξεις (πόρτα/πότα)
• Παράλειψη συλλαβών (καράβι/κάβι)
• Λανθασμένη προφορά λέξεων (αστέρι/ασκέρι)
• Προβλήματα κατανόησης κειμένου
• Παράληψη ή επανάληψη λέξεων στο κείμενο όταν διαβάζει


Ειδική μαθησιακή δυσκολία στη Γραπτή Έκφραση
• Αντικατάσταση, επανάληψη, αντιστροφή γραμμάτων και συλλαβών που συνθέτουν μια λέξη (ξήνω/ψήνω, τρέεχω/τρέχω, πάτνα/πάντα)
• Καθρεπτική γραφή γραμμάτων ή λέξεων (ε/3)
• Κακή ακουστική διάκριση φωνηέντων
• Αντικατάσταση φθόγγων (ε/α, χ/θ, μ/ν)
• Παράλειψη φθόγγων σε απλές λέξεις (πόρτα/πότα)
• Παράλειψη συλλαβών (καράβι/κάβι)
• Παράληψη καταλήξεων (-ς)
• Δυσκολία στην αντιστοιχία συμβόλων-ήχων (γραφημάτων-φωνημάτων)
• Δ
υσανάγνωστη αυθόρμητη γραφή
• Ακαταστασία στο τετράδιο
• Χρήση κεφαλαίων γραμμάτων ανάμεσα στα μικρά (πΑράΘυρο)
• Ανορθογραφία
• Ασχημος γραφικός χαρακτήρας


Ειδική μαθησιακή δυσκολία στα Μαθηματικά
Παρουσιάζουν σημαντικές δυσκολίες:
• Σε δραστηριότητες, που αφορούν την αντίληψη ποσότητας, ομαδοποιήσεις, σειροθετήσεις, ταξινομήσεις, διάκριση των αριθμών, γνώση της σειράς των αριθμών, αρίθμηση-μέτρηση αντικειμένων.
• Στις πράξεις πρόσθεσης στο επίπεδο υπέρβασης της δεκάδας.
• Στις πράξεις πολλαπλασιασμού και διαίρεσης

• Δυσκολία στην κατανόηση ενός προβλήματος. 
• Προβλήματα μνήμης όταν δε μπορούν να ανακαλέσουν γρήγορα και αυτόματα αριθμητικές πράξεις.

Ορισμένες γενικότερες δυσκολίες
• Δυσκολία στη διάκριση αριστερής και δεξιάς πλευράς τόσο του σώματος του ιδίου όσο και του σώματος του ατόμου που βρίσκεται απέναντι.
• Σύγχυση ως προς το κυρίαρχο μάτι, χέρι, πόδι.
• Δυσκολία με τις έννοιες της σειροθέτησης και του προσανατολισμού (π.χ. δυσκολία του παιδιού να μάθει τη σωστή σειρά των μηνών του έτους, των ημερών της εβδομάδας, δυσκολία να διακρίνει το βορρά από το νότο).
• Δυσκολία στην αντίληψη της έννοιας του χρόνου (πότε έγινε ένα γεγονός, τις έννοιες του «πριν» και «μετά»).
• Χρησιμοποιούν περισσότερο οπτικό λεξιλόγιο.
• Δυσκολίες πρόσληψης και επεξεργασίας πληροφοριών.
• Δυσκολίες απομνημόνευσης (αδύναμη Βραχυπρόθεσμη Μνήμη)
• Δυσκολίες σε έργα που απαιτούν  στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων.
• Δυσκολίες στην αντίληψη, προσοχή, κωδικοποίηση, συγκράτηση και στην ανάσυρση των πληροφοριακών ερεθισμάτων.

Αυτά τα παιδιά χαρακτηρίζονται επίσης από:
• Δυσκολία συγκέντρωσης
• Χαμηλή αυτοεκτίμηση

 • Κοινωνική απομόνωση
• Απόρριψη από τους συνομηλίκους
• Παραβατικότητα
• Έλλειψη οργάνωσης στα προσωπικά τους αντικείμεναΔυσλεξίαΔΥΣΛΕΞΙΑ  Είναι η εξελικτική δυσκολία στην επεξεργασία του γραπτού λόγου και κατά συνέπεια δυσκολία στην ανάγνωση, δυσανάλογα επίμονη προς την ηλικία και το νοητικό δυναμικό του μαθητή, και επίσης επίμονη αδυναμία στην εκμάθηση της ορθογραφίας των λέξεων. Σε πολλές περιπτώσεις, η δυσλεξία φαίνεται να κληρονομείται. Δεν είναι ασθένεια, αλλά μια διαφορετικότητα στη δομή του εγκεφάλου, η οποία χρειάζεται ένα διαφορετικό τρόπο διδασκαλίας. Τα άτομα με δυσλεξία είναι χαρισματικά και πολύ παραγωγικά.
Τα σημάδια:
 - Δυσκολίες στην ανάγνωση (αργός ρυθμός ανάγνωσης, διστακτική και συλλαβική ανάγνωση, φωνολογικά λάθη, παράλειψη, αντικατάσταση, αντιμετάθεση γραμμάτων, ή συλλαβών, ελλιπής κατανόηση του κειμένου, χάσιμο της σειράς του βιβλίου).
 - Δυσκολίες στη γραφή (πολλά ορθογραφικά λάθη, παραλείψεις, προσθέσεις, αντιμεταθέσεις, αντικαταστάσεις γραμμάτων, συλλαβών & λέξεων, κακογραφία, ακαταστασία, μουτζούρες στο γραπτό, αδικαιολόγητα κενά, κατάργηση των διαστημάτων, απουσία σημείων στίξης, απουσία κεφαλαίων ή παρεμβολή τους ανάμεσα στα πεζά).
 - Δυσκολίες στα μαθηματικά (προβλήματα στη βραχύχρονη  μνήμη, δυσκολία εκμάθησης της προπαίδειας).


 ΔΥΣΑΡΙΘΜΗΣΙΑ
  Είναι η δυσκολία στην εκμάθηση των μαθηματικών εννοιών και δεξιοτήτων χωρίς να υπάρχει κάποιο σύνδρομο ή νοητική υστέρηση.

Τα σημάδια:
 - Δυσκολίες στην τέλεση απλών μαθηματικών πράξεων  και στην αντίληψη ποσοτήτων και μεγεθών.
 - Αδυναμία προσανατολισμού 

 - Αδυναμία συγκράτησης στη μνήμη πρόσφατων μαθηματικών εννοιών.
 - Δυσκολίες στην αφαίρεση και στη διαίρεση.
 - Δυσκολίες προσανατολισμού στο χώρο και στην πλευρίωση.
 - Δυσκολία στην επίλυση προβλημάτων.


 ΔΥΣΓΡΑΦΙΑ
  Είναι μια νευρολογική διαταραχή, που χαρακτηρίζεται από δυσκολίες στη γραφή. Τα παιδιά με αυτή τη διαταραχή σχηματίζουν γράμματα με λάθος μέγεθος ή και κατεύθυνση ή γράφουν λανθασμένες και με ορθογραφικά σφάλματα λέξεις, παρά τις οδηγίες για το αντίθετο. Επίσης, είναι πιθανό να έχουν και άλλες
μαθησιακές δυσκολίες.
Τα σημάδια:
- Ασκείται πολύ μεγάλη ή πολύ μικρή πίεση στο μολύβι.
- Τα γράμματα δεν τοποθετούνται πάνω στη γραμμή.
- Τα γράμματα είναι δυσανάγνωστα.
- Το γράψιμο είναι πολύ αργό.
- Το γράψιμο δεν κινείται οριζόντια, αλλά κλίνει προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
- Οι σειρές συγκλίνουν.
- Τα διαστήματα μεταξύ των λέξεων είναι ίσα.
- Το μέγεθος των γραμμάτων δεν είναι ίδιο.
- Κάποια γράμματα δεν σχηματίζονται ολοκληρωμένα.


  ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΙΑ
  Η αιτιολογία της δυσαναγνωσίας δεν είναι σαφής, όπως συμβαίνει και με την πλειοψηφία των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών. Τα αίτιά της μπορεί να ποικίλλουν. Οι περισσότερες σύγχρονες έρευνες συμπεραίνουν ότι πρόκειται για πρόβλημα στην καταγραφή και επεξεργασία αυτού που βλέπουμε την ώρα της ανάγνωσης και μπορεί να επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως είναι το περιβάλλον ή το φως. Πρόκειται για ανικανότητα του εγκεφάλου να αποκωδικοποιήσει οπτικά ερεθίσματα του κειμένου.

Τα σημάδια:
 - Δυσκολίες στην αποκωδικοποίηση.
 - Λάθη (αντικαταστάσεις, παραλήψεις, αντιμεταθέσεις).
 - Αντικαταστάσεις λέξεων.


 ΔΥΣΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ
  Αφορά τη δυσκολία της γραφής, τόσο στο επίπεδο της λέξης όσο και στο επίπεδο της πρότασης και της σύνταξης γραπτής παραγράφου. Τα λάθη των παιδιών με δυσορθογραφία μπορούν να ταξινομηθούν σε επτά μεγάλες κατηγορίες:
1. Λάθη στην τοποθέτηση των γραφημάτων στο χώρο

2. Αντιστροφές
3. Φωνολογικά λάθη
4. Λάθη χρήσης (ιστορική ορθογραφία) (π.χ. ωραίος – ορέος).
4. Λάθη στη χρήση διαφορετικών γραμμάτων ενός ίδιου ήχου (ευχαριστώ – εφχαριστώ, ευαίσθητος – εβαίσθητος).
5. Λάθη συμφωνίας γραμματικής κλίσης. Τα παιδιά με δυσορθογραφία μπορεί να γνωρίζουν τους γραμματικούς κανόνες, αλλά δεν μπορούν να τους εφαρμόσουν.
6. Αντικατάσταση λέξεων (γάτα – σκύλος).
7. Ομόηχες λέξεις (λίπη – λύπη – λείπει).


 ΔΥΣΠΡΑΞΙΑ
  Ο όρος αναφέρεται σε ειδική διαταραχή της περιοχής της ανάπτυξης των κινητικών δεξιοτήτων. Τα άτομα με δυσπραξία έχουν δυσκολία να σχεδιάσουν και να ολοκληρώσουν μια πράξη. Υπολογίζεται ότι περίπου το 6% των παιδιών εμφανίζει σημάδια δυσπραξίας, και το 70% αυτών είναι αγόρια. Η δυσπραξία μπορεί να επηρεάσει διαφορετικές περιοχές της λειτουργικότητας.

  Τα σημάδια:
 - Η δυσπραξία προκαλεί δυσκολία στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων στα παιδιά. Είναι έξυπνα, ωστόσο φαίνονται ανώριμα, και κάποια μπορεί να αναπτύξουν φοβίες ή ψυχαναγκαστική συμπεριφορά.
 - Οι δυσκολίες συντονισμού των κινήσεων δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και σε άλλες αθλητικές δραστηριότητες.
 - Έχουν δυσκολίες στην ευανάγνωστη γραφή και στη σωστή λαβή του μολυβιού.

Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2014

Χριστουγεννιάτικα γλυκίσματα

Δεν μπορούσα να αντισταθώ και να μην αναρτήσω γλυκές χριστουγεννιάτικες φωτογραφίες με γλυκίσματα!!!
Όποιος μπορεί ας δοκιμάσει να τα φτιάξει....Τα υλικά μας είναι: μπόλικη φαντασία, ζάχαρη άχνη, γλάσσο, ζαχαρωτά, γκοφρετούλες και φυσικά η σοκολάτα!!
Η πρώτη φωτογραφία είναι από κατασκευή των μαθητών μου πριν από 1 χρόνο!Οι υπόλοιπες φωτογραφίες είναι από τις πηγές: syntagesgiapaidia.blogspot.com, sokolatomania.gr, Glykes Treles, quirkymomma.gr, taste.com.