Ένα blog που δημιουργήθηκε με αγάπη για τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, και όχι μόνο...
Μου αρέσει να δημιουργώ, να αλληλεπιδρώ και να μοιράζομαι με συναδέλφους παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό υλικό για το Ειδικό σχολείο και το Τμήμα Ένταξης!
Ελπίζω να το αγαπήσετε και να βοηθήσει συναδέλφους στη δουλειά τους!!
Ευχαριστώ για την επίσκεψη!!!
Έφη Μπάρλου

Κυριακή, 18 Νοεμβρίου 2018

Κάρτες με χρονικές αλληλουχίες

Οι ιστορίες με χρονικές αλληλουχίες βοηθούν τα παιδιά στην οπτική αντίληψη, στην ανάπτυξη κρίσης και λογικής, στη συγκέντρωση της προσοχής και στην ανάπτυξη του προφορικού λόγου. 
Εκτυπώστε τις κάρτες που σας αρέσουν, και δώστε τες στα παιδιά να τις ψαλιδίσουν. Στη συνέχεια, θα πρέπει να τις παρατηρήσουν, να σκεφτούν, να κάνουν τις εσωτερικές τους υποθέσεις, να πειραματιστούν και να δημιουργήσουν μια ιστορία με χρονική αλληλουχία: αρχή-μέση και τέλος!
Έφη Μπάρλου

Κάρτες για τον καιρό

Γεια σας φίλοι μου!!
Σας συγκέντρωσα κάρτες για τον καιρό τις οποίες μπορείτε να εκτυπώσετε. 


 

Κάρτες σειροθέτησης

Σειροθέτηση είναι η ικανότητα αντίληψης, διάκρισης, σύγκρισης και οργάνωσης των χαρακτηριστικών κάποιων αντικειμένων ή εικόνων με βάση κάποιο κριτήριο όπως: μέγεθος, χρώμα, σχήμα, αριθμό....

 Η ικανότητα σειροθέτησης προϋποθέτει την κατανόηση της συσχέτισης μεταξύ μαθηματικών μονάδων. Συνήθως, θεωρείται μια απλή και εύκολη ή αυθόρμητη διαδικασία για τα περισσότερα παιδιά. 
Ωστόσο, παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, με νοητική στέρηση, ή για τα παιδιά που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού ίσως να υπάρχουν δυσκολίες στην οργάνωση και σύγκριση των πληροφοριών. Ιδιαίτερα δύσκολο είναι όταν βάζουμε τα παιδιά να κάνουν σειροθετήσεις με βάση δυο κριτήρια, π.χ. χρώμα-σχήμα.

Παρακάτω, συγκέντρωσα κάρτες με εικόνες τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για εξάσκηση των μαθητών.
Έφη Μπάρλου