Ένα blog που δημιουργήθηκε με αγάπη για τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, και όχι μόνο...
Μου αρέσει να δημιουργώ, να αλληλεπιδρώ και να μοιράζομαι με συναδέλφους παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό υλικό για το Ειδικό σχολείο και το Τμήμα Ένταξης!
Ελπίζω να το αγαπήσετε και να βοηθήσει συναδέλφους στη δουλειά τους!!
Ευχαριστώ για την επίσκεψη!!!
Έφη Μπάρλου

Τρίτη, 21 Απριλίου 2015

Παίζω με τους αριθμούς!!!

Στην Ειδική Αγωγή όπως και στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία των παιδιών είναι πολύ σημαντική η εικόνα και το παιχνίδι με αντικείμενα προκειμένου να γίνει η κατάκτηση αφηρημένων μαθηματικών εννοιών. 
Μέσα από ποικίλες δραστηριότητες προσπαθούμε να ενεργοποιήσουμε το ενδιαφέρον των μαθητών και να τους κινητοποιήσουμε. 
Χρησιμοποιούμε λοιπόν παιχνίδια και πλούσιο εποπτικό υλικό προκειμένου να ανακαλύψουν, να χειριστούν και να κατακτήσουν αφηρημένες έννοιες.  
"Ο μαθητής μαθαίνει δρώντας" έλεγε ο Piaget.  
Ο μαθητής λοιπόν δεν μπορεί να είναι παθητικός δέκτης των πληροφοριών που μεταδίδει ο δάσκαλος, αλλά να προβληματίζεται και να ανακαλύπτει τη νέα γνώση. 
Αυτό σημαίνει ότι η διδασκαλία πρέπει να παρέχει στο μαθητή ερεθίσματα κατάλληλα να τον ενεργοποιήσουν.
Σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της μάθησης διαδραματίζουν τα ήδη υπάρχοντα γνωστικά σχήματα. Το παιδί χτίζει τη νέα γνώση πάνω σε αυτή που ήδη κατέχει. 
Ο δάσκαλος απαιτείται να γνωρίζει τις προϋπάρχουσες γνώσεις και ικανότητες των μαθητών του, ώστε η διδασκαλία να οργανωθεί με βάση αυτές.
Στην Ειδική Αγωγή ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι ο διευκολυντής της νέας γνώσης. Οφείλει να αξιολογεί τις δυνατότητες και τις προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών και να δημιουργεί εποπτικό υλικό το οποίο θα προσαρμόζει στις ανάγκες και στις ιδιαιτερότητές τους.  Πρέπει να έχει φαντασία, δημιουργικότητα και να αλλάζει συνεχώς τα ερεθίσματα προκειμένου να κατακτήσουν τα παιδιά το διδακτικό στόχο που έχει θέσει.

Παρακάτω, ακολουθεί εποπτικό υλικό κατάλληλο για τη μέτρηση, την πληθικότητα, τη σύγκριση αριθμών και την κατάκτηση της λογικομαθηματικής σκέψης.
 
 


 

 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου